ห้อง Deluxe ขนาด 25 ตรม.

       

ห้อง Superior ขนาด 25 ตรม.

   
 
       

ห้อง Studio ขนาด 20 ตรม.

       
       

บริเวณรอบ ๆ ภายนอก

       
     
       

สิ่งอำนวยความสะดวก

       

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย